Regelen

Zodra je zwanger bent wordt het tijd om een aantal zaken te gaan regelen. We zullen je hier tijdens de eerste controle over informeren. Het kan zijn dat er ineens veel op je afkomt. Maak je niet te druk; we zullen je er tijdens de vervolgcontroles aan helpen herinneren als er nog zaken geregeld moeten worden.

regelen zwangerschap De Bilderdijk

In ’t kort

  • Erkennen ongeboren kind: direct
  • Kinderopvang: direct
  • Kraampakket: direct via zorgverzekering
  • Moeders voor Moeders: aanmelden voor 11e week
  • Kraamzorg: aanmelden voor 16e week
  • 22 weken prik (kinkhoestvaccinatie) vanaf 22 weken
  • Zwangerschapscursus: start rond 28ste week

Erkennen van het ongeboren kind

Als jullie niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, moeten jullie tijdens de zwangerschap de erkenning van het ongeboren kind regelen. Met deze erkenning geef je aan wie de wettelijke vader van het kind is.

Om in Amsterdam de erkenning van een (ongeboren) kind te regelen moeten jullie, op afspraak, persoonlijk langskomen bij een Stadsloket.

Goed om te weten:

  • Bij de er­ken­ning van het eer­ste kind kiezen jullie wel­ke ach­ter­naam het kind krijgt: die van de moe­der of van de er­ken­ner.
  • Ie­der kind moet apart wor­den er­kend. Dus ook een twee­de of vol­gend kind uit een re­la­tie. Dat gaat niet au­to­ma­tisch.
  • De moe­der moet al­tijd toe­stem­ming toe­ge­ven voor er­ken­ning. Ook bij een twee­de of vol­gend kind uit een re­la­tie.

Meer informatie over het erkennen van een ongeboren kind.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen niet automatisch allebei gezag. Als zij gezamenlijk gezag willen, kunnen ze dit bij de rechtbank aanvragen.

Bekijk de voorwaarden voor het aanvragen van gezamenlijk gezag

Kinderopvang

Wil je na de komst van je kind blijven werken, dan is het verstandig nu al na te denken over een vorm van kinderopvang. Er zijn vele mogelijkheden zoals een kinderdagverblijf, een oppas aan huis of een gastoudergezin. Ga tijdig op zoek naar een passend soort opvang voor jullie kind.

Kraampakket

Informeer bij de zorgverzekeraar of er een kraampakket wordt verstrekt. In een kraampakket zitten onder andere kraamverband, steriele gaasjes en celstofmatjes. Sommige drogisterijen verkopen complete kraampakketten. Het is van belang om altijd een kraampakket in huis te hebben rondom de bevalling. Het kan altijd zo zijn dat thuis je vliezen breken of dat je onverwachts thuis bevalt.

Zet ongeveer vier weken voor de bevalling het bed op klossen. De bovenkant van het matras moet het liefst op minimaal 80cm hoogte staan. Dat is een goede werkhoogte voor de verloskundige en de kraamhulp.

Moeders voor moeders

Moeders voor Moeders zamelt urine in van zwangere vrouwen. Uit de urine die Moeders voor Moeders inzamelt, wordt het hCG-hormoon gehaald. Vervolgens maken farmaceutische bedrijven van het hCG-hormoon een geneesmiddel dat deel uitmaakt van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Werkgever inlichten

Om je zwangerschapsverlof goed te kunnen regelen is het belangrijk om niet te lang te wachten met het bekendmaken van de zwangerschap bij jouw werkgever. Je bent wettelijk verplicht uiterlijk 3 weken voor ingang van het zwangerschapsverlof aan de werkgever te vertellen dat je zwanger bent. Voor de werkgever is het uiteraard prettiger als je dit eerder doet. Je kunt bij ons een zwangerschapsverklaring opvragen voor jouw werkgever.

Je hebt recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag gespreid opgenomen worden.

Kraamzorg

Kraamzorg is uniek in de wereld. Behalve Nederland is er geen ander land ter wereld waar vrouwen een verzorgende krijgen die hen ondersteunt tijdens het kraambed.

De eerste acht dagen na je bevalling worden begeleid door een kraamverzorgende. De belangrijkste taak van de kraamverzorgende  is de verzorging van moeder en baby, het geven van voorlichting over bijvoorbeeld borstvoeding en het beantwoorden van al jullie vragen.

De kraamverzorgende beschikt over grote kennis en ervaring op het gebied van babyverzorging. Zij probeert het zelfvertrouwen van de nieuwe ouders te versterken. Daarnaast verricht zij licht huishoudelijk werk. Zo nodig verzorgt zij de overige familieleden.

De kraamverzorgende heeft een begeleidende en signalerende taak. Bij twijfel over de conditie van moeder of kind belt zij direct de verloskundige. De kraamverzorgende en de verloskundige vormen zo samen een hecht team. Wij komen tijdens het kraambed meestal 2 of 3 keer langs voor een bezoek.

Na de termijnecho kun je je aanmelden bij een kraamzorgorganisatie. Je mag zelf bepalen bij welke kraamzorgorganisatie je je aanmeldt. Zorg dat je je voor de 16e week hebt aangemeld i.v.m. drukte!

Kosten
Kraamzorg valt in de meeste gevallen onder het basispakket van de zorgverzekering. Er bestaat een kans dat je een eigen bijdrage moet betalen. Wij adviseren contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Zwangerschapscursus

We raden aan om deel te nemen aan een zwangerschapscursus. Voor veel vrouwen is het namelijk een prettige voorbereiding op de bevalling. Je krijgt informatie over de bevalling, leert ademhalingstechnieken en doet oefeningen. Tijdens een zwangerschapscursus kun je ook in contact komen met andere zwangere vrouwen en hun partners.

Kies vooral een zwangerschapscursus die bij je past. De meeste cursussen starten pas rond de 28e week.