Echo’s

Gedurende de zwangerschap zullen er een aantal echo’s worden gemaakt. Wij werken samen met drie echocentra. Hier werken ervaren echoscopisten die gespecialiseerd zijn in het maken van verloskundige echo’s. Je mag zelf kiezen naar welk echocentrum je gaat. Je krijgt van de assistente of verloskundige een doorverwijzing en kunt zelf een afspraak inplannen.

echo in Amsterdam via De Bilderdijk

In ’t kort

  • Echo’s door ervaren echoscopisten
  • Drie echo’s worden standaard vergoed
  • Op indicatie meer echo’s
  • Op eigen verzoek meer echo’s mogelijk

Extra echo’s

De verzekering vergoed een aantal medische echo’s, zoals de termijnecho (tussen 10-12 weken), het structureel echoscopisch onderzoek (de ’20-weken echo’) en de groeiecho of liggingsecho. Op indicatie kan het nodig zijn vaker echo’s te maken. Als je zelf graag extra echo’s wilt laten maken (bijvoorbeeld als je al vroeg in de zwangerschap benieuwd bent naar het geslacht), dan is dit mogelijk tegen betaling.

De vitaliteitsecho

Een vitaliteitsecho kan gemaakt worden tussen 7 en 8 weken zwangerschap gerekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Er wordt gekeken of het hartje klopt, of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en er wordt gekeken of het gaat om een eenling- of meerlingzwangerschap. Deze echo vindt bijna altijd vaginaal plaats om de zwangerschap beter in beeld te kunnen krijgen. Deze echo wordt niet standaard gemaakt, overleg dit met onze assistente.

De termijnecho

Tussen 10 en 12 weken wordt een echo gemaakt om vast te stellen wat de uitgerekende datum is. Er wordt gekeken of het hartje klopt en het embryo wordt opgemeten.

Onze assistente informeert jou wanneer je de eerste echo kunt laten maken. Je krijgt hiervoor een doorverwijzing.

Let op: echo’s in het eerste trimester worden vaak m.b.v. een ‘vaginale echo’ gemaakt. Bespreek het met de echopraktijk als je dit niet prettig vindt. Het kan dan verstandig zijn (indien mogelijk) om het echo-onderzoek wat later plaats te laten vinden.

De 20 wekenecho

Als je tussen de 19 en 22 weken zwanger bent kan er een 20 wekenecho gemaakt worden. Dit is een onderzoek naar de aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen.

Bij dit onderzoek kijkt een echoscopist uitgebreid naar alle zichtbare organen en structuren van het kind, naar de groei en naar de hoeveelheid vruchtwater. Realiseer je dat niet alle afwijkingen met de echo op te sporen zijn en door de beperkingen van echoscopisch onderzoek er ook afwijkingen gemist kunnen worden.

Meer info over de 20 wekenecho

De groeiecho

Bij een groeiecho (ook wel ‘echo biometrie’ genoemd) zal een echoscopiste een aantal factoren bij de baby opmeten, zoals de hoofdomtrek, buikomtrek en lengte van het bovenbeen. Er wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid vruchtwater en gekeken waar de placenta zich bevindt.

De metingen die worden gemaakt geven een inschatting van de grootte van de baby. Op basis van deze metingen berekent de computer het geschatte gewicht van je baby. In de vorm van lijngrafieken kun je vervolgens zien hoe de groei van de baby zich verhoudt tot die van andere baby’s. Dit is een gemiddelde groeicurve. Geen zorgen als een baby niet gemiddeld groeit, dit betekent niet dat er een groeiprobleem is. Het kan soms nodig zijn om de groeiecho te herhalen om groei van het kind beter in te kunnen schatten.

Liggingsecho

Rond 35 weken willen we graag weten hoe de baby ligt. Dit is in de meeste gevallen goed te voelen tijdens het uitwendig onderzoek op de praktijk. Bij twijfel wordt een liggingsecho gemaakt. Er wordt gekeken of het om een hoofdligging, stuitligging of dwarsligging gaat. Als de baby bij 35 weken niet met het hoofdje beneden ligt, zullen we de opties bespreken om de baby te draaien (uitwendige versie).