Controles

Tijdens je zwangerschap kom je regelmatig voor controle langs op de praktijk. We beoordelen of de baby goed groeit en of je zwangerschap normaal verloopt. We willen graag weten hoe het met je gaat en hoe je de zwangerschap beleeft. We geven adviezen en proberen al je vragen te beantwoorden. Het is helemaal aan jou of je alleen naar de zwangerschapscontroles komt of dat je je partner of iemand anders meeneemt.

zwangerschapscontroles De Bilderdijk

In ’t kort

 • 3 locaties
 • Maandag t/m vrijdag
 • Je leert alle verloskundigen kennen
 • Vervolgcontroles duren 15 minuten
 • Controle groei baarmoeder
 • Bloeddruk en gewicht meten
 • Hartslag baby beluisteren
 • Vragen beantwoorden

De eerste controle

Bij de eerste controle willen we een goed beeld krijgen van je gezondheid. Je hebt een afspraak met één van de verloskundigen op één van onze praktijklocaties. We vragen naar de ziektegeschiedenis van jezelf, je partner en de naaste familie. We vragen naar medicijngebruik, allergieën, leef- en voedingsgewoonten, het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen en je menstruele cyclus. Daarnaast leggen we uit welke prenatale onderzoeken er mogelijk zijn.

Het is handig als je voorbereid bent. Komt er een bepaalde aandoening voor in de familie, neem dan indien mogelijk informatie hierover mee. Door na te gaan of er in de families bijzonderheden voorkomen, proberen we te achterhalen of jullie kind mogelijk een verhoogd risico op afwijkingen heeft. In dat geval kan extra onderzoek aangeboden worden.

Was je bij je vorige zwangerschap niet bij ons onder controle? Neem dan indien mogelijk de zwangerschapskaart of ontslagpapieren van je vorige zwangerschap/bevalling mee naar de eerste controle.

Bloedonderzoek en bloeddruk

Tijdens de eerste controle krijg je een labformulier mee om bloed af te nemen. Het bloed wordt gecontroleerd op de bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, hemoglobine (‘ijzergehalte’), glucose en op de geslachtsziekten lues (syfilis), hepatitis B en HIV.

Soms kan aanvullend bloedonderzoek nodig zijn. Je kunt rond 12 weken bloed af laten nemen bij Atal Medial. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De bloeduitslagen worden tijdens de tweede controle besproken. Indien er een afwijkende bloeduitslag is nemen we telefonisch contact met je op.

Je bloeddruk wordt gemeten en afhankelijk van hoe ver je zwangerschap gevorderd is wordt gekeken of het al mogelijk is om het hartje te beluisteren.

Het is helemaal aan jou of je alleen naar de controles komt of dat je je partner of iemand anders mee wilt nemen.

Neem in ieder geval de volgende zaken mee naar de eerste controle:

 • Eventuele uitslagen van bloedonderzoek (als de huisarts dit misschien al heeft gedaan)
 • Verzekeringsbewijs of ID
 • Informatie over eventuele bijzonderheden ten aanzien van je gezondheid of het voorkomen van erfelijke ziekten in de familie van jou of je partner
 • Zwangerschapskaart van een eventuele eerdere zwangerschap bij een andere verloskundigenpraktijk

De eerste echo

De zwangerschapstest is positief? Dan vindt daarna bevestiging van de zwangerschap plaats via een echoscopisch onderzoek tussen de 7e en 12e week. Er wordt gekeken of het hartje klopt, of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en er wordt gekeken of het gaat om een eenling- of meerlingzwangerschap. Daarnaast wordt er vastgesteld hoe ver de zwangerschap gevorderd is; de uitgerekende datum wordt vastgesteld.

Onze assistente informeert jou wanneer je de eerste echo kunt laten maken. Je krijgt voor de echo’s een verwijsbrief van onze assistente.

Voor goede beeldvorming is het vaak noodzakelijk om de eerste echo te maken met behulp van een ‘vaginale echo’. Bespreek het met de echopraktijk als je dit niet prettig vindt. Het kan dan verstandig zijn om het echo-onderzoek wat later plaats te laten vinden.

We werken samen met verschillende echocentra:

 • EchoXpert
 • Echo Amsterdam
 • OLVG West echospreekuur

meer over echo’s

De vervolgcontroles

Bij iedere vervolgcontrole komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder gecontroleerd
 • Via een doptone op de buik wordt vanaf 12 weken de hartslag van het kind beluisterd
 • In de laatste maanden van de zwangerschap voelen wij ook de ligging van het kind
 • In de laatste weken wordt gevoeld of het kind al gaat indalen in het bekken
 • Bij elk bezoek wordt de bloeddruk gemeten
 • Bij elk bezoek wordt het gewicht gemeten
 • Er kan bloedonderzoek plaatsvinden zoals het bepalen van het ijzergehalte (standaard bij alle zwangeren), glucosetest (alleen op indicatie), onderzoek naar bloedgroepantistoffen (alleen op indicatie)

Hoe vaak?

De frequentie van de vervolgcontroles is als volgt:

 • De tweede controle vindt plaats tussen de 14e en 16e week
 • Tussen 16-24 weken: elke 4 weken een controle
 • Tussen 24-30 weken: elke 3 weken een controle
 • Tussen 30-36 weken: elke 2 weken een controle
 • Tussen 37-42 weken: elke week een controle

Soms kan het nodig zijn om af te wijken van het controleschema. We zullen dit dan met je bespreken. Het kan zijn dat we het nodig vinden om een gynaecoloog te raadplegen. We zullen dan rekening houden met jouw voorkeur van ziekenhuis. We werken het meest samen met de gynaecologen van OLVG West.