Samenwerking ziekenhuizen

De kwaliteit van onze geboortezorg staat voorop. Daarom hebben wij een goede samenwerking met het OLVG (West) en Amsterdam UMC.

OLVG West

Ons regioziekenhuis is het OLVG West. Voor een nauwe samenwerking is goede communicatie van groot belang. Wij hebben regelmatig cliëntenoverleg en vergaderingen met de gynaecologen van OLVG West.

Op woensdag en vrijdag houden wij spreekuur op de poli verloskunde van OLVG West.

Poliklinisch bevallen

Als je poliklinisch wilt bevallen gaan we met je mee naar OLVG West of Amsterdam UMC. Bij volmelding van bovenstaande ziekenhuizen zullen we in overleg met jullie een ander ziekenhuis benaderen.

Medische indicatie

Indien verwijzing naar een gynaecoloog noodzakelijk is mag je zelf kiezen naar welk ziekenhuis je verwezen wordt. In geval van specialistische zorg is het soms nodig om te verwijzen naar een academisch ziekenhuis zoals het Amsterdam UMC.

samenwerking ziekenhuizen De Bilderdijk