Praktische info

CORONAVIRUS/COVID-19 MAATREGELEN

 

Voor zover bekend heeft een infectie met het nieuwe coronavirus bij zwangeren hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er ook geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij de baby.

Door de Nederlandse organisatie voor verloskundigen (KNOV) is er een advies gegeven omtrent de verspreiding van het COVID-19 virus. Wij hopen dat jullie begrip hebben voor de maatregelen die genomen worden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, dit voor zowel jullie als zwangeren en kraamvrouwen, maar ook voor ons als zorgverleners.

Omdat wij over twee minder publieke locaties beschikken zullen er vanaf afgelopen vrijdag 13 maart geen controles meer plaatsvinden op de locatie OLVG west. Hierdoor kunnen wij/jullie mede zorg dragen in het verminderen van het bezoekersaantal in een (grote) publieke locatie zoals een ziekenhuis en zo mensen met een zwakkere gezondheid beschermen. Ook kan iedereen dan, ook wij als zorgverlener, makkelijker de gevraagde afstand van 1,5 meter aanhouden daar waar gewenst (ingeplande afspraken in OLVG worden verplaatst naar locatie Zeilstraat 27). Uiteraard is het OLVG nog steeds een veilige locatie en kun je daar bevallen en indien nodig voor een consult naar de gynaecoloog gaan.

 

Wat verandert er?

De tijd tussen jouw controles wordt langer, hierdoor kom je minder vaak op controle tot in ieder geval 31 maart. We volgen hierin de adviezen van de KNOV. Sommige controles gaan telefonisch plaatsvinden.

  •  Normaal gesproken zijn er ook controles die meer draaien om het beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie, maar niet zozeer noodzakelijk zijn voor het vervolgen van jouw zwangerschap. Déze controles gaan per heden vervangen worden door telefonische consulten. Je hebt van ons een e-mail ontvangen met hierin het controle-schema of je wel of niet fysiek gezien moet worden op de praktijk. Indien er toch een fysiek bezoek nodig of gewenst is zullen we dit met elkaar bespreken.
  • Consulten die wél op de praktijk plaatsvinden zijn dus minder frequent maar ook zo kort mogelijk. Wij voelen aan je buik, luisteren het hartje van de baby en meten de bloeddruk. Om je vragen te bespreken zullen we de dag vóór je controle telefonisch contact met je opnemen om op deze manier de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden en de consulten zo kort mogelijk.

Tijdens de controles zullen wij jullie geen hand geven.

Verder willen we vragen daar waar het kan met zo min mogelijk personen naar de praktijk te komen. Normaliter is iedereen welkom om je te vergezellen, maar gezien de situatie tijdelijk even niet. Wij verzoeken je alleen naar het spreekuur te komen en geen partners / kinderen of andere mensen mee te nemen (evt. via face-time meekijken). Tijdschriften, speelgoed etc. in de wachtkamer zijn tijdelijk opgeruimd.

We vragen iedereen bij binnenkomst even op het toilet de handen te wassen met handzeep.

Blijf bij koorts, verkoudheidsklachten en andere gezondheidsklachten thuis, kom bij de genoemde klachten niet naar de verloskundigenpraktijk. Mijd sociaal contact. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts >38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig heb. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM. Indien je (dringend) verloskundige hulp nodig hebt kun je de dienstdoende verloskundige altijd bereiken via het spoednummer. 

Bevalling

Het is nog steeds veilig om te bevallen in een ziekenhuis. Er is tot op heden nog steeds vrijheid in de keuze waar je wilt bevallen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt dringend verzocht één iemand mee te nemen en geen visite te ontvangen.

Kraambed

Ook na de bevalling zal onze zorg anders georganiseerd worden. De kraamzorg zal dagelijks aanwezig zijn maar wij gaan de kraambedbezoeken tot het minimale / noodzakelijke beperken. We zullen zoveel mogelijk contact met elkaar houden per telefoon.

Orfeus App

Met de Orfeus Zwanger! App heb je altijd inzage in het zwangerschapsdossier dat wij voor jou bijhouden.

Zo kun je bijvoorbeeld zien wanneer je bent uitgerekend, de bloeduitslagen bekijken en de zwangerschapskaart downloaden. Daarnaast kun je in de App zien wanneer de volgende afspraak met de verloskundige gepland staat.

Vraag de assistente om de inlogggevens indien je interesse hebt in deze App. Met onze praktijkcode en een persoonlijke pincode kun je de App installeren en openen.

Vergoeding verloskundige zorg

Verloskundigenzorg wordt altijd door het basispakket van de zorgverzekering vergoed indien je verzekerd bent. Bestudeer wel altijd de polisvoorwaarden voor aanvullende vergoedingen zoals kraamzorg, een poliklinische bevalling, kraampakket etc. Soms kun je nog wisselen van verzekering of extra modules activeren.

Zwangerschapsverklaring

Met een zwangerschapsverklaring kan jouw werkgever een zwangerschapsuitkering aanvragen. Zodra de officiële uitgerekende datum bekend is kunnen wij een zwangerschapsverklaring voor jou uitschrijven.

Op de zwangerschapsverklaring staat:

  • dat je zwanger bent
  • wanneer de vermoedelijke bevallingsdatum is
  • persoonlijke gegevens
  • burgerservicenummer