Bevalling

Een bevalling is een van de meest bijzondere gebeurtenissen in je leven. Elke bevalling is anders en iedere vrouw beleeft het op haar eigen manier. Wij zullen je tijdens de bevalling begeleiden op een plek die voor jou prettig en veilig is.

de bevalling De Bilderdijk

In ’t kort

  • Tussen 34 en 36 weken een gesprek over de bevalling
  • Een van de verloskundigen begeleid je tijdens de bevalling
  • Binnen de kaders van medisch verantwoorde zorg is alles bespreekbaar en denken we met je mee
  • We betrekken jou en je partner bij eventuele beslissingen
  • We zullen pijnstilling regelen als je dit wilt
  • De locatie van de bevalling kun je meestal tijdens de bevalling bepalen

Fases van een bevalling

De bevalling is in 5 fases te verdelen:

1. De latente fase

De baarmoedermond zal zachter en korter worden en beginnen te ontsluiten. Tijdens de eerste fase van je bevalling heb je af en toe weeën of krampen die niet heel belastend zijn en meer dan 5-10 minuten uit elkaar liggen. Ook kun je af en toe wat bloederig slijm verliezen.

2. De actieve fase

De weeën komen nu goed op gang, komen sneller na elkaar en zijn heviger. De weeën zullen ongeveer elke 3 tot 5 minuten komen en een goede minuut duren. Nu is je baarmoedermond zo’n drie tot vijf centimeter geopend. Ontspannen kost je waarschijnlijk moeite en je zult de weeën echt moeten opvangen.

3. De overgangsfase

De weeën zijn nu heel krachtig en je hebt zo’n 8-9 centimeter ontsluiting. Je baby zal in deze derde fase door de weeën verder indalen en een begin maken aan de spildraai. Dat is een draai die je baby moet maken om in de goede houding door het geboortekanaal te gaan. Je zult meer druk of beginnende persdrang krijgen.

4. De uitdrijving

Je hebt volledige ontsluiting en goede persdrang. Je mag gaan persen! Voor veel vrouwen een opluchting om eindelijk mee te kunnen werken in plaats van pijn op te vangen. De duur van het persen is voor elke vrouw verschillend en o.a. afhankelijk van of het je eerste kind is of dat je al meerdere kinderen hebt gebaard.

5. De nageboorte

De baby is geboren, maar de baarmoeder zal zich nog moeten samentrekken om de placenta los te maken van de wand van de baarmoeder. Dit gebeurt meestal binnen 15 minuten.

Weeën

Meestal begint de bevalling met weeën. Soms doen die weeën meteen al pijn en volgen ze elkaar al snel op. Maar meestal zijn ze in het begin nog kort, onregelmatig en niet zo pijnlijk. Vaak kun je gewoon doorgaan met waarmee je bezig bent. Hooguit zul je af en toe even stilstaan omdat je iets voelt. Deze ‘voorweeën’ maken de baarmoedermond alvast soepeler.

Om te kijken of je bevalling echt begonnen is, let de verloskundige op je weeën en voelt naar de baarmoedermond met een inwendig onderzoek. Zo krijgen we een goede indruk over de fase van je bevalling. Heel vroeg in de bevalling is het voor ons ook wel eens moeilijk om te beoordelen of je echt begonnen bent. Geen nood: een paar uur later wordt het vanzelf duidelijk. De bevalling kan zich ook aankondigen met het breken van de vliezen. Ook dan zijn sterke weeën nodig om de baarmoedermond te openen. De weeën beginnen meestal binnen 24 uur na het breken van de vliezen.

Breken van de vliezen

Als de vliezen breken zul je vruchtwater verliezen. Je verliest nooit alles in één keer; je zult steeds wat vocht verliezen. Probeer een beetje vruchtwater op te vangen in een glas of kraamverband. Kijk naar de kleur van het vruchtwater. Vruchtwater is meestal helder van kleur. Het kan ook een beetje wit/troebel zijn door huidsmeer van de baby. Ook kan het roze van kleur zijn door vermenging van een druppel bloed. Dit noemen we allemaal helder vruchtwater.

Als de vliezen gebroken zijn wachten we 24 uur af of de weeën gaan beginnen. Als ’s nachts de vliezen breken en het vruchtwater is helder en je hebt nog geen goede weeën dan kun je het beste proberen te gaan slapen. Het kan namelijk nog een hele tijd duren voordat de weeën gaan beginnen. Je hoeft ons dan ook pas overdag te bellen op de spoedlijn.

Wanneer de vliezen breken en het vruchtwater is groen of bruin van kleur, dan bel je wel direct naar de spoedlijn (020-5923898). Dit houdt dus in zowel ‘s nachts als overdag.
Als het vruchtwater groen of bruin van kleur is betekent dit dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Er is absoluut geen reden voor paniek; maar we willen dit wel graag direct weten. Er zal dan verwijzing naar de gynaecoloog plaatsvinden zodat de baby tijdens de bevalling beter in de gaten gehouden kan worden.

Wanneer het hoofdje tijdens de controles nog niet is ingedaald kun je het beste gaan liggen zodra de vliezen breken. Bel ons dan direct, dus ook ‘s nachts! Dit zullen we vanaf 36 weken zwangerschap, tijdens het spreekuur dan duidelijk uitleggen.

Onze rol tijdens de bevalling

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van zwangerschap en bevalling. Als de bevalling goed begonnen is komen we bij je thuis langs om te beoordelen hoe het gaat en in welke fase van de bevalling je je bevindt.

Wij houden goed in de gaten hoe het met jou en de baby gaat. We controleren bijvoorbeeld inwendig je ontsluiting, beoordelen de voortgang daarvan en de sterkte van de weeën en luisteren regelmatig naar de harttonen van de baby. We bepalen in overleg met jullie wanneer het tijd is om naar het ziekenhuis of bevalcentrum te verplaatsen (tenzij je thuis wilt bevallen uiteraard). We coachen je en geven jou en je partner aanwijzingen. We houden jullie op de hoogte van het verloop. We komen regelmatig langs en blijven bij je als de ontsluiting snel gaat.

Overdracht aan de gynaecoloog

Het kan zijn dat de bevalling niet helemaal normaal verloopt. Bijvoorbeeld omdat de bevalling te lang duurt, of omdat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. Ook kan het zijn dat je pijnstilling wilt. In deze gevallen ontstaat er een medische indicatie, en heb je andere begeleiding nodig, die een gynaecoloog en zijn team jullie kan geven. In zo’n geval nemen wij contact op met de gynaecoloog. We dragen je over aan de gynaecoloog, wat inhoudt dat wij de gynaecoloog in het ziekenhuis uitgebreid vertellen hoe de zwangerschap en bevalling tot dan toe is verlopen. Als de gynaecoloog helemaal op de hoogte is, zal hij/zij de zorg van ons overnemen en nemen wij afscheid. We zien elkaar dan uiteraard weer tijdens de controles in het kraambed.

Wanneer bellen?

Vanaf 37 weken:
  • Weeën: als je 2 uur lang weeën hebt om de 4-5 minuten die 60 seconden duren. Of wanneer je al eens eerder bent bevallen, als je 1 uur lang weeën hebt om de 4-5 minuten die ongeveer 60 seconden duren.
  • Breken van de vliezen: Wanneer de vliezen breken en het vruchtwater is groen of bruin van kleur, dan bel je direct de spoedlijn. Dit houdt dus in zowel ‘s nachts als overdag.
  • Bloedverlies: bij ruim bloedverlies of bloedverlies in combinatie met een continue pijnlijke gespannen buik is het van belang om direct te bellen naar de spoedlijn.
  • Ongerustheid: bij ongerustheid mag je ons altijd bellen.

Uiteraard is het voornamelijk van belang dat je naar je lichaam luistert en ons belt wanneer je ons nodig hebt. Het kan ook zijn dat we andere afspraken met je maken.

Rond 34-36 weken zwangerschap zullen we bovenstaand beladvies met je bespreken. Indien je bepaalde wensen hebt kun je dit met ons bespreken.