Klachten

Ben je ergens niet tevreden over? Blijf er niet mee rondlopen! We vinden het belangrijk dat je je veilig en gehoord voelt door ons.

Bespreek de klacht met ons

Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of op een manier gaan werken waar je je prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak, dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand meenemen naar dit gesprek.

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je de klacht eerst met iemand anders bespreken? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met de klacht. Zij adviseren wat je kunt doen. Ze helpen ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt, of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je bespreekt met de de klachtenfunctionaris is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl
De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, de klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met de klacht.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde