Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze website wordt beheerd door Verloskundigenpraktijk De Bilderdijk.

Verloskundigenpraktijk De Bilderdijk is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34374112 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

We hebben geprobeerd om de privacyverklaring zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Mocht je vragen hebben, dan kun je ons bereiken via de mail info@debilderdijk.nl of per telefoon 020 683 59 59.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij (mogelijk) van jou verzamelen zijn alleen de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt via de telefoon, per mail of tijdens het invullen van een formulier. Wij gebruiken deze gegevens om goede zorg te kunnen verlenen en verwerken deze op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Gegevens betreffende jouw gezondheid
 • Jouw zorgverzekeraar


Met welk doel verzamelen wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en bijhouden van jouw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten
 • Administratieve doeleinden

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Verloskundigenpraktijk De Bilderdijk gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg of indien wij wettelijk verplicht zijn om gegevens af te staan. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’.

Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Een cookie verzamelt geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag. Kijk voor meer informatie over cookies op de website van ConsuWijzer.

We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Met behulp van de Google Analytics websitestatistieken kunnen wij het gebruiksgemak van de website verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor kunnen wij jou niet persoonlijk herleiden.

Op de website kun je links naar externe websites aantreffen. Deze externe websites kunnen ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten

Je hebt altijd het recht om te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van jou hebben. Ook kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

(versie augustus 2019)